Artistane


Anita Berge, Alveslottet

”Det fineste i verden” er en spennende reise til det skumle, det romantiske og det magiske. Vi møter drager og prinsesser, hekser og flaggermus, magiske fløyter, underbukser og skjulte skatter i jakten på det aller fineste i verden.   Forestillingen passer barn fra  ca. 3 år opp til 10-12 års alder.
  Alveslottet Dukketeater tilbyr forestillinger for familier, barnehager, festivaler og organisasjoner over hele landet.  Alveslottets varemerke er å skape magiske øyeblikk ved hjelp av enkle virkemidler, humor og varme.   I forestillingene kombineres ofte ulike dukketeaterformer som bordspill, spill med marotter, skyggeteater m.m.  Alveslottet tilbyr også kurs i dukkeføring for barnehager og skoler både i inn- og utland.  Anita Berge er daglig leder.  
Laurdag 23. Juni kl. 15.10 i Amfiet

Om Bergen Unge Strykekvartett            

Bergen unge strykekvartett er eit veldig ferskt ensemble, som såg dagens lys i 2011. Alle medlemmene er studentar ved Norges Musikkhøgskole. Tre av medlemmane har lang fartstid i det klassiske miljøet blant ungdom i Bergen og omland, og har erfaring fra bl.a. Talentklassen ved Bergen Kulturskole, Talentutviklingsprogrammet ”Unge Musikere” ved Griegakademiet, Bergen Unge Kammerorkester, Musikklinjen på Langhaugen Videregående skole og Ung Symfoni. 
  Kvartetten får vekentleg undervisning frå eit lærerteam på Norges Musikkhøgskole beståande av Are Sandbakken, Jens Harald Bratlie, Ingunn Fanavoll Øye og Bjørn Kruse. I tillegg har kvartetten fått undervisning av Lars Anders Tomter, Wolfgang Plagge, Kolbjørn Holthe, Liv Hilde Klokk og Mark Messenger.                                                                        

Maria Eikefet frå Alversund spelar fiolin i kvartetten. Ho har i ei årrekke vore ein aktiv aktør i musikklivet i Nordhordland, og ynsker no å ta med seg noko av det ho har lært i tida på Musikkhøgskulen tilbake het for å dela det med lokalsamfunnet sitt.                                                                                     Bergen unge strykekvartett jobbar seriøst og profesjonelt med prosjekta sine, og har ein ideologi som set publikum si oppleving i fokus. Derfor jobber vi mykje med å nå ut til alle typer publikum, uavhengig av deira tidlegare efaring med kunstmusikk. Kvartetten har i løpet av si til no korte fartstid fått bryna seg på ei rekke publikumsgrupper, frå elevar på videregåande skular og indiemusikkmiljøet i Bergen, via pensjonistar frå eldresentre til det meir rutinerte klassiske publikummet beståande av både studentar og utdanna musikkvetara. Alle desse konsertane har vorte tatt godt imot, og dette har lært oss ein del om kva som er viktig å vektlegge overfor dei ulike gruppena – noko som er særs viktig for oss å utforska vidare.

Konsert kl. 16:00 Laurdag:"Poesi og Klassiske perler" i Amfiet med Maria Eikefet og Bergen Unge Strykekvartett, saman med unge opplesarar frå 4H-klubben Samhald II.
Bergen Unge Strykekvartett spelar og ombord på D/S Oster Søndag 24. Juni 
........


Frode Skag Storheim

Frode Skag Storheim (født 1988) kjem frå Radøy i Nordhordland. Etter lang fartstid i lokale skolekorps og kulturskulen, begynte han hausten 2008 si pianistutdanning ved Griegakademiet i Bergen. Han studerte først hos Audun Kayser, og  går no hjå Jan Hovden. I tillegg til dette har Frode hatt timer med gjesteforelesere som Liisa Puhjola, Katariina Limatainen og Liv Glaser, samt at han har hatt undervisningsopphald hjå prof. Winfried Apel ved Hochschule für Musik i Dresden. 
Som utøvar er Frode særs allsidig, og jobbar innanfor eit bredt spekter av genrer og stilartar.
Som eit ledd i dette har han studert orgel bi-instrument med Stig Wernø Holter, og våren 2012 avla han avsluttande eksamen i Bergen Domkirke til høyeste karakter. Han er ein særs etterspurt frilansmusiker, og arbeider kontinuerlig med kor, solistar, kammerensembler og medvirker på plateinnspilingar. Han er også medlem av Dragefjellets Musikkorps, hvor han betjener piano, celesta og orgel på deira prosjekt. Frode har og eit virke som komponist, og har skrevet ei rekke mindre verk for piano, orgel og kor. I tillegg har han tonesatt eit utvalg av diktena til Aslaug Låstad Lygre – komposisjoner som har hausta veldig gode kritikkar. Musikarar han har hatt eit spesielt nært samarbeid med er Linda Fosse, Kurt Hatten, Lydia Hoen Tjore og Chris Andre Lund, og han har spilt konserter ved ”Sumarnatta på Lygra”-festivalen, Festspillene i Bergen og Nordland Musikkfestuke i Bodø. 


kl 18:00 Frode Skag Storheim  serverer vakker sumarmusikk i Amfiet. . (Kr 50,-)

Ivar Orvedal (tekst mm)

Ivar Orvedal og hans besetning
Poet og koordinator Ivar Orvedal har lang erfaring med å invitere profesjonelle utøvarar frå ulike sjangrar for saman å utforsk det eigne språket, den undrande samtalen som blir skapt i musiske/tverrkunstneriske møter. Tema/utgangspunkt kan vere historisk, klassisk og tradisjon, men ord, klang, den visuelle og pulserande rørsla blir forma av utøvarar årvakne tilstade der og då. Vi tek gjerne omsyn til framføringsstaden sin særeigne karakter når vi utarbeidar ei forestilling. Unike uttrykk oppstår med mykje varm kommunikasjon. Gripande! kjem det frå publikum ennå før dei har fått tid til å undre over og kva dei var vitne til.

TIL SUMARNATTA PÅ LYGRA KJEM :
# Danitza Olea framifrå dansar og danselærar i flamenco og ballett med utdannelse og erfaring frå Argentina, Chile og Spania. Opprinneleg frå Buenos Aires men har sidan 2005 bygd opp dansestudio i Bergen.

Danitza Olea ( Dans)
# David Sundby (slagverk) opprinneleg frå Bergen busett i Gøteborg er vidarekomen i improvisasjonsmusikk og trommeslagar i legendariske Mwendo Dawa (Nordens banebrytande parallell til Weather Report).

# Alexander Grieg (kontrabass) spelar på ein violone frå begynnelsen av 1700-talet og spranget frå fordomsfri seinbarokk til vår tids uavhengige groove er ei trollbindande øving. Alex har mange jern i elden og samarbeidar mellom anna med HP Gundersen i The Last Hurrah!!

# Per Inge Hove (piano) til dagleg organist i Sandvikskirken, komponist og imrovisasjonskunstnar og ein av dei sjeldne utøvarane som levandegjer urtone-tradisjonen etter Ragnar Vigdal. 

# Erlend Apneseth (hardingfele) Når ein er ung og har lært seg kraftspel av Setesdalen sin ramaste felespelar, Daniel Warg-Sanden (rammeslagspelar som hadde Jimi Henrix som førebilete) og har utforskingstrang på linje med Nils Økland, kva får vi då? Javisst, vi får Erlend Apneseth!
Birgitte Bakke (Hang)

# Ivar Orvedal (tekst, stemme, klang, perkusjon) På åtti- og nittitaltet kjend
som småbrukar og glødande musikkanmeldar. Kompromisslaus overfor
kommersielle konstruksjonar og flokk-tenking. Løftar gjerne fram det eigenarta
og ignorerte. Frimodig også som forfattar og musisk koordinator

# Birgitte Bakke (hang) den eine av tre i Norge som er innehavar av -og utøvar på det sjeldne overtoneinstrumentet hang. Eit ankerpunkt i den granskande og undrande samtale når desse sju uøvarane i nett denne kombinasjonen møtest for første gang.


David Sundby (Trommer)
Laurdag 21:30 og Søndag kl 13:00 i Matstova.  

 " Musisk møte mellom tone, rørsle og poesi. Det levande si rørsle mellom mørke og ljose element
- mellom jorda sine solkverv."

  1 t 15 min ( kr. 150,-)


Songar, skodespelar, coach og kulturell Gründer. 
Primus motor og idé-havar til ”Sumarnatta på Lygra", som vart 
første gong 
arrangert  i 2010.

Laurdag kl. 17:20 og Søndag kl. 12:00

Jonsok-konsert Søndag kl. 16:30 saman med Frode Skag Storheim og Solveig Gilborn.

Linda har hatt ei aktiv karriere både på Aust - og Vestlandet. Ho har reist land og strand rundt med ulike oppsetningar og konsertar. Har spelt for både kongen og dronninga. Ho komponerar og skriv tekstar, og drar gjerne i gong kulturelle arrangement.  

I 2005 var ho med å arrangera og dra i gong musikalen ”Which Witch” på Håkonshaugen på Seim. Ei stor oppsetjing som trakk meir enn 6.000 besøkande. Der hadde ho ei stor rolle, som Anna Regina, medan i vinter var ho å sjå i programmet ”Norskekysten” på NRK1 med Dag Lindebjerg

Linda har fordjupa seg mykje i lyrikken etter Aslaug Låstad Lygre, og har i tillegg til å komponera melodiar til manga av dikta hannar, skrive ei framsyning, saman med Agnete Håland, om livet og diktinga hennar.
"Vi skal ikkje sova bort sumarnatta" har hausta gode kritikkar over heile landet, og vart spela på Det Norske Teatret i desember 2010. I 2000 var Linda den første i landet som fekk Medaas-Prisen.  

Til dagleg driv ho Kulturbedrifta Askeland Gard på Osterøy, saman med sambuar og Motorsag-skulptør Arne Askeland.  Der tilbyr dei opplevingar, underhaldning, kurs og konferansar i unike lokaler i  landlege omgjevnader.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar